Vzdělání

Fyzioterapie

 • 2009 - 2014 - Bakalářské a magisterské studium fyzioterapie na Univerzitě Karlově, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • 2014 - 2021 - Doktorské studium biomechaniky na Univerzitě Karlově, Fakulta tělesné výchovy a sportu
  od 2014 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • 2023 - Ultrazvuk v praxi fyzioterapeuta - specializace urogynekologie
 • 2023 - Endometrióza – aktuální diagnostika a léčba
 • 2023 - Ultrazvuk v urogynekologii
 • 2023 - Rekonstrukce porodnických poranění perinea
 • 2023 - Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy
 • 2019 a 2023 - Core stability, Jerome Baicry, tlumočnice francouzštiny odborného kurzu
 • 2014 - 2019 - Fyzioterapie po úrazech ve sportu, Loic Paris, účastnice kurzu a tlumočnice francouzštiny odborného kurzu
 • 2013 - 2016 - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře A, B, C, Prague School of Rehabilitation
 • 2016 - Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty pod vedením Mgr. Josefa Urbana
 • 2015 - Roboticky asistovaná chůze na přístroji Lokomat, Univerzitní rehabilitační institut Slovinské republiky
 • 2014 - Special Yoga for Special Children by Sonia Sumar
 • 2014 - Osvědčení Instruktora zdravotně-orientovaného plavání 1. třídy, FTVS UK
 • 2014 - Vztah mezi dechovými pohyby a posturou
 • 2013 - 2014 - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata
 • 2013 - Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu
 • 2013 - Forma Funkce Facilitace dle Lewitové, 1. a 2. část
 • 2013 - O hypermobilitě (z cyklu Forma Funkce Facilitace dle Lewitové)
 • 2013 - Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • 2013 - Komplexní terapie krční páteře
 • 2013 - Sensomotorika dle Jandy
 • 2012 - Rebox Therapy
 • 2012 - Diagnostika a kineziterapie idiopatické skoliosy
 • 2012 - Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami (ADD, ADHD, LMD)
 • 2012 - Propriofoot koncept
 • 2012 - O nohách (z cyklu Forma Funkce Facilitace dle Lewitové)
 • 2012 - Cvičení na míčích a labilních plochách
 • 2012 - Stabilizace a Mobilizace páteře dle Dr.Smíška (všechny části)
 • 2011 - Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku
 • 2010 - Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, FTVS UK

NLP a koučink

 • od 2024 - člen Squire Premium programu pro NLP kouče, Slavica Squire Institute
 • 2022 - Career development and improvement, Slavica Squire Institute
 • 2022 - NLP Master Practitioner, Slavica Squire Institute
 • 2021 - Coaching Professional, Coaching Akademie Slavice Squire Institute
 • 2021 - Coaching Starter, Coaching Akademie Slavice Squire Institute
 • 2021 - NLP Practitioner, Slavica Squire Institute
 • 2021 - NLP Starter, Slavica Squire Institute
 • 2021 - Power Life Design, Slavica Squire Institute
 • 2020 - Power Life Design, Slavica Squire Institute
 • 2020 - Brave new beginning, Slavica Squire Institute