Fyzioterapie pánevního dna  
pro ženy & muže

Koncept péče o pacienty s dysfunkcí pánevního dna je založen na diskrétnosti, odborném a komplexním vyšetření, ze kterého vychází na míru tvořené programy a řešení. Centrum Una Vida pracuje s gynekologicko-urologickým konceptem akreditovaným MZČR, doporučeními mezinárodních odborných asociací a vlastními ověřenými postupy.

Na úvodním setkání podrobně probereme váš aktuální stav a vyplníme standardizované dotazníky. Následuje komplexní vyšetření aktivace a relaxace pánevního dna pomocí 2D ultrazvuku a fyzikální vyšetření (per vaginam, per rektum) podle standardizované protokolu.

Po vyšetření vám vše srozumitelně vysvětlím a navrhnu individuální terapeutický plán. U pacientů s dysfunkcí pánevního dna kombinuji osvědčené fyzioterapeutické metody, režimová opatření, pomůcky, fyzikální terapií a koučink, které jsou specializací mého centra. Váš stav je průběžně vyhodnocován při kontrolních vyšetřeních.

V rámci mých kompetencí a zkušeností se na mě obracejí pacienti, kteří řeší:

Těhotenství a poporodní období

Prevence, terapie a edukace před otěhotněním, v těhotenství a v poporodním období.

Močová inkontinence,
anorektální dysfunkce a prolapsy pánevních orgánů

Prevence, terapie, edukace a především kombinace fyzioterapie, fyzikální terapie a výběr vhodných pomůcek.

Chronické pánevní bolesti a sexuální dysfunkce

Unikátní kombinace vlastního ověřeného postupu fyzioterapie, fyzikální terapie a koučinku.

Fyzioterapie v těhotenství  
Cílem je připravit vás na postupující těhotenství a poporodní období. Pohybové programy pro těhotné mají edukativní a preventivní charakter. Naučíte se vhodné cviky, pohybové aktivity a ergonomii pro jednotlivé trimenony, abyste se udržela v kondici.

Fyzioterapie po porodu
Tento program je určen maminkám, které mají poranění hráze, únik moči, potřebují se naučit ošetřovat jizvu po císařském řezu anebo mají bolesti pohybového systému. Dále je vhodný pro všechny maminky, které jsou alespoň 2 měsíce po porodu a chtějí zdiagnostikovat stav svalů pánevního dna, břišní diastázu a vrátit se co nejdříve do kondice.

Fyzioterapie u močové inkontinence, anorektální dysfunkce a prolapsů pánevních orgánů

Tato péče je určena všem ženám, které řeší problém s udržením moči či stolice, nutkáním na močení (urgencemi) nebo poklesem pánevních orgánů (prolaps močového měchýře, dělohy, konečníku). Dále mužům po operacích prostaty s následným únikem moči a erektilní dysfunkcí.

Fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a při sexuálních dysfunkcích
Vlastní ověřený postup kombinace fyzioterapie, fyzikální terapie a koučinku zlepšuje kvalitu života u žen a mužů s chronickou pánevní bolestí. Tento komplexní program je vhodný pacienty, kteří mají bolesti při každodenních činnostech, při pohlavním
styku
a také pro ženy s bolestivou menstruací či už diagnostikovanou endometriózou.