Koučink & psychosomatika

Pomocí metody NLP pomáhám klientům, aby dosáhli svých profesních a osobních cílů v souladu s jejich životními hodnotami. Jsem také oporou klientům, kteří si prochází náročnou zdravotní situací a potřebují minimalizovat dopad nemoci na kvalitu svého života.

Metoda NLP (neurolingvistické programování) pochází z USA a zkoumá jakým způsobem výjimeční a úspěšní lidé dosahují svých cílů, protože vše co děláme má svoji strukturu. NLP vychází z toho, že vnímáme subjektivní realitu skrz nervový systém (neuro). Tu následně transformujeme do své komunikace (lingvistické) a dle toho volíme takové chování a přesvědčení (programy), které vedou či nevedou k cíli. Změnou neužitečných přesvědčení, změnou priorit v životních hodnotách a správným nastavením cílů začnete skutečně žít podle svých představ.

V rámci mých kompetencí a zkušeností koučuji tato témata:

Zdraví & psychosomatika  

Změna lifestylu, chronické bolesti, zdravotní potíže bez jasné strukturální příčiny

Osobní život

Sebevědomí a dosahování osobních cílů, work-life balance

Kariérní rozvoj

Změna profese, komunikační dovednosti, zvýšení pracovní efektivity, burn out a bore out

Jako profesionální kouč s mezinárodní certifikací ECA (European Coaching Association) se zavazuji k ECA etickému kodexu. Dodržuji všechny zásady koučování, proto vše co spolu budeme probírat je považováno za přísně důvěrné a také na úvodním sezení podepíšeme smlouvu o koučinku, kde se zavazujete sami sobě, že to co si přejete si také splníte.

Nikdy vám během sezení nebudu radit, ale s porozuměním a bez předsudků naslouchat. Budu vám klást otázky, které vás přivedou na konstruktivní myšlenky. Provedu vás procesy, během kterých sami přicházíte k řešení. Poskytnu vám ověřené nástroje pomoci kterých se snadněji a rychleji dostanete k cíli. Naučíte se jak sami sobě pokládat konstruktivní otázky, které vedou k řešení.

Před úvodním sezením uděláme vždy krátký rozhovor, kde zjistíme, jestli si společně rozumíme a jaká máte očekávání od koučinku. Tento rozhovor je zcela ZDARMA a je nutný před zahájením všech koučink sezení.

Na začátku celého procesu si vysvětlíme strukturu sezení, dohodneme se na počtu sezení a nastavíte si cíle v oblastech života, na kterých chcete nejvíce pracovat. V následujících sezeních se budeme systematicky věnovat jednotlivým oblastem. Porozumíte, proč si v určitých situacích vybíráte určitý způsob chování a jak jej změnit, abyste se dostali ke svému cíli.
Sezení probíhají přímo v útulném prostředí centra Una Vida, nebo jako videohovor.

Koučink vyžaduje váš čas a zapojení, zodpovědnost, vytrvalost a cílevědomost. Důkazem je, že své nové poznatky integrujete v každodenním životě a pracujete na sobě mezi jednotlivými sezeními.